preloader

az Glorieux

 

Een gestroomlijnd aankoopproces met betrekking tot levering van nieuwe toestellen

6 januari 2020
 

In 2020 werd een uniforme procedure voor de aankoop en levering van toestellen, materialen en gevaarlijke stoffen uitgewerkt. Dit betekent dat toestellen, materialen en gevaarlijke stoffen enkel nog via de vooropgestelde routes geleverd, gestockeerd en in gebruik genomen mogen worden.

De implementatie en uitwerking zorgde voor een multidisciplinaire aanpak met een sleutelrol van de interne preventie adviseur, de technische dienst, de aankoopdienst en logistieke dienst.