preloader

az Glorieux

 

Welzijn op het werk, van onschatbare waarde

10 januari 2020
 

Sinds 2019 is het de doelstelling van ‘My Energy @Glorieux’ om aan iedereen binnen vzw Werken Glorieux gratis welzijnsactiviteiten aan te bieden ‘Samen(-)werken aan welzijn’. We willen alle artsen en medewerkers de kans geven om zichzelf te ontplooien. Hiervoor werden vier categorieën van activiteiten ontwikkeld, om iedereen de mogelijkheid te geven op zijn manier aan welzijn te kunnen werken.

Helaas konden het afgelopen jaar niet alle activiteiten doorgaan door beperkingen vanwege de COVID pandemie. Hieronder een overzicht van activiteiten waar onze medewerkers in 2020 toch konden aan deelnemen:

  • Connect: in de maand januari 2020 konden onze medewerkers nog stevig dansen op het personeelsfeest, sindsdien zijn de groepsactiviteiten echter beperkt
  • Food: omwille van de sterke overdracht van het coronavirus tijdens eetgelegenheden werden er binnen dit thema geen activiteiten georganiseerd
  • Mind: verschillende lezingen en webinars werden ter beschikking gesteld. Een greep uit het aanbod: Betere slaap, betere focus, Focus op je werkgeluk, Minder piekergedachten meer slaap, Psychosociale ondersteuning & zelfzorg, …
  • Fit: medewerkers konden zich inschrijven in verschillende yoga sessies, een cursus zelfverdediging & baantjeszwemmen

De welzijnskalender is terug te vinden op de interne Intranet-pagina ‘My Energy @Glorieux’. Op deze pagina kan iedereen zich ook inschrijven voor de activiteiten en kunnen deze per categorie bekeken worden. Hier is ook documentatie te vinden over de reeds gepasseerde lezingen, activiteiten, webinars,… Verder kunnen er allerlei boeken uitgeleend worden die kaderen binnen het thema welzijn vb. Mentaal Kapitaal, Geluk en Optimisme, Mango moment, … Op deze pagina kunnen medewerkers ook de welzijnskalender 2021 terugvinden.

In 2020 werd er extra gefocust op welzijn door de oprichting van het psychologisch ondersteuningsteam. Dit team bestaande uit psychologen, pastorale dienst, sociale dienst en psychosociale wacht was er voor de ondersteuning van medewerkers tijdens de coronacrisis.