preloader

Kinder- en jeugdzorg

 

Engagementsverklaring tussen het C.A.R NOK centrum en ouders

10 maart 2020
 

Het afgelopen jaar werd een nieuwe engagementsverklaring tussen het C.A.R. NOK centrum en de ouders waarvan de kinderen in behandeling zijn bij het centrum uitgevoerd. Deze verklaring bevat een geheel aan wederzijdse engagementen van zowel het centrum als de ouders en is bedoeld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Op die manier engageert het centrum zich ertoe om onder andere kwaliteitsvolle behandeling aan het kind te verlenen, om op regelmatige basis oudercontacten te voorzien en om bijkomende uitleg te voorzien over de werking van de organisatie. Van de ouders op hun beurt wordt verwacht dat het kind aanwezig is op de afgesproken therapiemomenten en te verwittigen indien het kind niet aanwezig kan zijn. Verder rekent men ook op aanwezigheid op de oudercontactmomenten.