preloader

Kinder- en jeugdzorg

 

Gevoelsplekken voor kinderen

22 september 2020
 

In samenwerking met vzw Bleekweide uit Gent, een expertisecentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei, maakte het CKG Glorieux in de tuin gevoelsplekken voor de kinderen.

Gevoelsplekken zijn tastbare afgebakende plekken waar een bepaalde emotie (vb. boos, droevig, blij, verdriet,…) en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen worden benoemd, verwerkt en veruiterlijkt.

Het doel hiervan is om kinderen en jongeren beter te leren omgaan met hun emoties om zo hun eigen emotioneel welbevinden te versterken.

De medewerkers van CKG Glorieux kregen de nodige vorming van vzw De Bleekweide om gevoelsplekken te leren gebruiken.