preloader

az Glorieux

 

De afdeling beroertezorg is klaar voor de toekomst!

29 oktober 2020
 

Dagelijks worden in de Vlaamse Ardennen 3 mensen getroffen door een beroerte. Mede door de toenemende vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting zal dit aantal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit maakt de acute beroertezorg meteen tot één van de belangrijkste uitdaging in de komende jaren binnen de gezondheidszorg.

In 2020 werd het klinisch pad beroertezorg samen met de dienst kwaliteit en heel wat andere disciplines herschreven. Het zorgproces werd geoptimaliseerd en het kwaliteitsmanagement verfijnd.

Dankzij de optimalisatie van het klinisch pad is de beroertepatiënt er zeker van dat hij in de meest optimale omstandigheden verzorgd en behandeld zal worden, vanaf de opname op spoedgevallen, via de beroerte-eenheid tot de nazorg thuis. De patiënt wordt omringd door specialisten uit verschillende medische disciplines met ervaring in de beroertezorg. Een urgente verwijzing naar het dichtstbijzijnde beroertecentrum, zoals het az Glorieux, blijft van cruciaal belang voor de lange termijn uitkomst van elke beroertepatiënt.

Naast een multidisciplinaire aanpak in het ziekenhuis, is er ook een nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen via het netwerk beroertezorg ‘Ictusnet’. Het netwerkcomité staat onder andere in voor het uitwerken van een protocol met organisatorische afspraken van verwezen en terugverwezen patiënten, de samenwerking en overleg met de eerste lijn, het maken van afspraken omtrent nazorg, het betrekken van de patiëntenverenigingen,… Daarnaast werkt het az Glorieux nauw samen met het az Groeninge Kortrijk voor meer geavanceerde technieken zoals vb. een trombectomie. Ook binnen het E17 ziekenhuisnetwerk wordt er een gemeenschappelijke visie uitgewerkt.

Wereldwijd werd vastgesteld dat mensen minder snel of zelfs helemaal geen hulp zoeken sinds de start van de COVID-pandemie wanneer zij symptomen vertonen die kunnen wijzen op een beroerte. Om het risico op overlijden en het risico of een blijvende invaliditeit zo laag mogelijk te houden is het van groot belang meteen te reageren indien één of meerdere symptomen van een beroerte zich voordoen.

 

Raadpleeg onze website om de symptomen van een beroerte te herkennen: www.azglorieux.be/nl/medisch-aanbod/specialismen/neurologie/stroke-unit/