preloader

Kinder- en jeugdzorg

 

Optimalisatie van dienstverlening door een jaarlijkse tevredenheidsenquête

21 november 2020
 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie doet voortdurend inspanningen om de kwaliteit van de werking te verbeteren. Zo worden de ouders tijdens het zorgproces van hun kind minimaal tweemaal bevraagd. De eerste bevraging gebeurt in de onderzoeksfase, waarin de ouders samenkomen met de arts om de onderzoeksresultaten te bespreken waarna de therapie kan worden opgestart.

Hierin wordt onder andere gepeild of alle informatie goed werd begrepen. De tweede bevraging gebeurt na één jaar therapie, waarbij al dan niet verlenging van de behandeling wordt voorgesteld. Er wordt nagegaan of de onderzoeksruimtes als comfortabel worden ervaren en hoe de ouders en hun kind de therapie ervaren.

 

Het centrum wil een vooruitstrevende en kwaliteitsvolle organisatie zijn waarbij de zorg om het kind en ouder centraal staat.

Ronny Moreels, directeur C.A.R. NOK centrum