preloader

Category: az Glorieux

Crack the code: kennismakingsspel voor studenten verpleeg- en vroedkunde

Written by graf on 19 februari 2020

Op 19 februari stelden wij ons ziekenhuis op een ongewone manier voor aan studenten verpleeg-en vroedkunde. In plaats van een traditionele infoavond organiseerden we een interactief spel. Tijdens het spel konden deze studenten het ziekenhuis en de werking beter leren kennen. Dit alles op een ludieke manier. Aan de hand van toffe opdrachten dienden de studenten in groepjes zo snel mogelijk de juiste code te kraken. Het spel werd alvast met veel enthousiasme onthaald. Elke deelnemer kreeg een prijs! De deelnemers gingen er alvast volledig voor en werden nadien beloond met mooie prijzen en… pizza.

Stockartikelen voortaan sneller verdeeld

Written by graf on 4 februari 2020

In een magazijn of opslagplaats worden goederen tijdelijk opgeslagen. Omwille van veroudering werd het magazijn in het ziekenhuis volledig vernieuwd én ingedeeld in verschillende locaties. Zo onderscheiden we een steriel en niet steriel magazijn, schoonmaakmagazijn en administratie-magazijn. Producten worden per locatie opgeslagen en via een digitaal systeem wordt nagegaan welk goed zich op een bepaalde locatie bevindt, en in welke hoeveelheid. Bij de indeling werd rekening gehouden met de doorloopsnelheid van de goederen en de meest logische en veilige looproutes voor de medewerkers. Door deze procesoptimalisatie binnen het logistiek proces door te voeren worden stockartikelen binnen het ziekenhuis sneller opgehaald en vlotter verdeeld.

Welzijn op het werk, van onschatbare waarde

Written by graf on 10 januari 2020

Sinds 2019 is het de doelstelling van ‘My Energy @Glorieux’ om aan iedereen binnen vzw Werken Glorieux gratis welzijnsactiviteiten aan te bieden ‘Samen(-)werken aan welzijn’. We willen alle artsen en medewerkers de kans geven om zichzelf te ontplooien. Hiervoor werden vier categorieën van activiteiten ontwikkeld, om iedereen de mogelijkheid te geven op zijn manier aan welzijn te kunnen werken.

Een gestroomlijnd aankoopproces met betrekking tot levering van nieuwe toestellen

Written by graf on 6 januari 2020

In 2020 werd een uniforme procedure voor de aankoop en levering van toestellen, materialen en gevaarlijke stoffen uitgewerkt. Dit betekent dat toestellen, materialen en gevaarlijke stoffen enkel nog via de vooropgestelde routes geleverd, gestockeerd en in gebruik genomen mogen worden. De implementatie en uitwerking zorgde voor een multidisciplinaire aanpak met een sleutelrol van de interne preventie adviseur, de technische dienst, de aankoopdienst en logistieke dienst.

az Glorieux verwelkomt nieuwe artsen

Written by graf on 1 januari 2020

In 2021 mochten we vier nieuwe artsen verwelkomen. Vol enthousiasme staan zij klaar om patiënten te helpen. Graag stellen we jullie aan hen voor. Maak kennis met onze nieuwe artsen.